Stichting InnerCircle

Cultuur is voor iedereen

Stichting InnerCircle zet zich in om 
kunst en cultuur dichtbij mensen te brengen.
De stichting geeft kwetsbare kunstenaars kansen om te groeien. Bij evenementen brengt de stichting mensen samen die normaal gesproken niet met elkaar in aanraking komen. Daarmee wil de stichting een prettige omgeving creëren waarin iedereen samen van kunst en cultuur kan genieten.

Projecten

Stichting InnerCircle realiseert vanuit de visie en missie jaarlijks grote en kleine projecten. Methodische aanpak en uitvoering is hierbij in ons vrijwilligersteam belangrijk. In dit overzicht treft u projecten aan die deel uitmaken van ons portfolio.