Verantwoording Stichting Innercircle

Bij Stichting Innercircle hechten we grote waarde aan transparantie en verantwoording. Ons doel is om een positieve impact te hebben op de samenleving door middel van diverse initiatieven die gemeenschapszin bevorderen en ondersteunen. Om het vertrouwen van onze donateurs, partners en de bredere gemeenschap te waarborgen, leggen we op deze pagina uit hoe wij onze middelen beheren en inzetten.

Stichting Innercircle opereert volgens strikte ethische richtlijnen en houdt zich aan alle wettelijke vereisten. Ons bestuur bestaat uit ervaren en toegewijde professionals die gezamenlijk toezien op een verantwoord en doelgericht gebruik van de beschikbare middelen. Elk project dat wij initiëren of ondersteunen wordt zorgvuldig geëvalueerd op basis van vooraf vastgestelde criteria, waaronder haalbaarheid, impact en duurzaamheid.

Wij publiceren jaarlijks een gedetailleerd jaarverslag waarin onze activiteiten, financiële resultaten en toekomstplannen worden uiteengezet. Dit verslag is voor iedereen toegankelijk en geeft een helder beeld van onze prestaties en de voortgang van onze projecten. Daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten en informatiesessies om onze stakeholders op de hoogte te houden van onze werkzaamheden en hen de gelegenheid te geven vragen te stellen en feedback te geven.

Bij Stichting Innercircle geloven we in de kracht van samenwerking en nodigen we onze donateurs en partners uit om actief deel te nemen aan onze missie. Samen kunnen we een verschil maken en bouwen aan een sterkere, meer verbonden samenleving.

Voor meer informatie over onze verantwoording en om ons jaarverslag te bekijken, kunt u terecht op de Governance pagina's van onze website. Heeft u vragen of suggesties, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan altijd open voor constructieve dialoog en verbeteringen.