Beloningsbeleid

Er is geen vorm van beloningsbeleid. Het bestuur zet zich vrijwillig in en ontvangt geen beloning. Stichting InnerCircle maakt minimale overheadkosten en betaalt huur in natura door een bijdrage in activiteiten. Hierdoor is de stichting in staat de ontvangen middelen vrijwel geheel aan de projecten te besteden. Er wordt altijd gestreefd naar minimalisering van kosten.