Samenwerking Bij Bosshardt Almere – Stichting InnerCircle

Hier treft u de samenwerkingsovereenkomst met Bosshardt aan (bijgewerkt per 1 maart 2020)

Deze dan weer bijgewerkt per 1 maart 2023

Per 23 november 2017 heeft Stichting InnerCircle een formele samenwerking met Bij Bosshardt in Almere.

Wat is Bij Bosshardt

Bij Bosshardt is de buurthuiskamer van het Leger des Heils. Bij Bosshardt is meerdere dagen per week geopend. Het programma en de activiteiten van Bij Bosshardt worden in overleg met de bezoekers bepaald. Het vrijwilligersteam in de buurthuiskamer wordt begeleid door een professionele begeleider. Mocht het nodig zijn worden bezoekers vanuit Bij Bosshardt op weg geholpen naar professionele hulp. Belangrijk is dat iedereen erbij hoort, mee kan doen of zelf iets kan bijdragen.

Wat brengt Stichting InnerCircle aan Bij Bosshardt

Namens Stichting InnerCircle voert Caroline in’t Veld activiteiten uit als artist in residence in Bij Bosshardt. Zij zet mensen aan tot eigen creativiteit. Ze biedt diverse programma onderdelen aan die mogen rekenen op een vaste groep bezoekers (ongeveer 20) en bouwt het vaardigheidsniveau hiervan op.

In 2017 is een groep bezoekers begonnen met het voorspelbare “samen bekende liedjes zingen”. In het eerste kwartaal van 2018 is deze groep al zelf begonnen aan het schrijven van teksten voor het nieuw te vormen buurtkoor. Er zijn oefenmappen met bladmuziek en voorbeeldteksten voor iedereen gevuld. Verder heeft Caroline een Yamaha stagepiano in onbeperkte bruikleen gegeven aan Bij Bosshardt die door deelnemers van de activiteiten wordt bespeeld.

Ook vanuit Stichting InnerCircle ondersteunt Caroline individuele initiatieven van bezoekers. Zo werkt een groepje bezoekers aan het idee om een album met eigen liedjes uit te brengen. Caroline geeft subtiel leiding aan dit proces, zorgt voor een podium om deze kunst een waardige plaats te geven, maar ook voor artistieke stimulans en ontwikkelingsmogelijkheden. Ze doet dit in overleg met de persoonlijk begeleiders in de zorg.

Dankzij stichting InnerCircle kunnen bezoekers van Bij Bosshardt die dat leuk vinden zich op een langdurige voortgaande basis verder ontwikkelen, ongeacht leeftijd of vaardigheidsniveau op muzikaal/taal gebied. InnerCircle zorgt voor passende presentatie en brengt nieuwe verbindingen met de buurthuiskamer tot stand.

Wat brengt Bij Bosshardt aan InnerCircle

Stichting InnerCircle krijgt onderdak en werkruimte om niet in het gebouw van Bij Bosshardt/ Leger des Heils. Stichting InnerCircle mag gebruik maken van de faciliteiten (koffie/thee/vergaderruimte) ook als bijeenkomsten geen binding hebben met Bij Bosshardt.

Stichting InnerCircle mag rekenen op hulp van professioneel begeleiders en vrijwilligers bij activiteiten. Die ondersteuning is zowel praktisch als zakelijk/organisatorisch.

In praktische zin wordt bijvoorbeeld op de eerste zondag van de maand niet alleen voor koffie en thee gezorgd, en worden de stoelen en tafels in beide zalen klaar gezet en opgeruimd. Er wordt ook een complete tweegangen maaltijd verzorgd voor 4 euro, zodat nieuwe bezoekers ook kennismaken met de kookgroep. Kosten hiervoor worden gedragen door Bij Bosshardt.

In zakelijk/organisatorische zin wordt door de professioneel coordinator van Bij Bosshardt samen met stichting InnerCircle verbinding gezocht met de gemeente, wijkteams, dienst sociaal domein en fondsen door gezamenlijk deel te nemen aan beleidsoverleg, fondsenwervings gesprekken en activiteiten in de omringende gebiedsdelen. Verdeling is hierbij dat Bij Bosshardt zich richt op de wijkgebonden activiteiten en stichting InnerCircle op de wijkoverstijgende activiteiten.

Dankzij Bij Bosshardt heeft stichting InnerCircle beschikking over de slagkracht van een goed begeleid vrijwilligersteam, waar nodig een busje voor vervoer van personen, en een uitstekende verbinding met het sociale hart van de stad.

Neutraliteit

Stichting InnerCircle wordt niet betaald door Bij Bosshardt en maakt geen deel uit van het Leger des Heils. Niemand in het bestuur van Stichting InnerCircle heeft banden met Leger des Heils of Bij Bosshardt.