InnerCircle

InnerCircle Capability Statement

InnerCircle verzorgt communicatie en procesbegeleiding voor zakelijk dienstverleners.

 

Communicatie met dienstverleners verandert. Vroeger was informeren van belanghebbenden en voldoen aan wettelijke normen voldoende. Nu betekent effectief communiceren vooral dat uitvoerders en organisaties adequaat reageren op wat er leeft in de verschillende doelgroepen. Wil dat uitvoerbaar zijn, moet de inrichting van de interne organisatie op orde zijn. Er is meer mogelijk als volledig duidelijk is wat de wensen zijn.